Orman i Mędrek

Pierwotna propozycja kolorystyczna identyfikacji wizualnej

Wzór kancelaryjnej wizytówki

Papier firmowy

Wspólne logo kancelarii

Indywidualne logo